اهمیت پانسمان برای چرخ سنگ زنی

اهمیت پانسمان برای چرخ سنگ زنی

31-05-2023

پانسمان چرخ سنگ زنی استفاده از ابزار پانسمان برای حذف سطح صاف سطح کار چرخ سنگ زنی، برای بازیابی عملکرد برش و هندسه صحیح سطح کار است.  ;


پانسمان چرخ سنگ زنی چرخ رول با کیفیت سطح و راندمان تولید رول ارتباط مستقیم دارد. هنگام پانسمان چرخ سنگ زنی، دو گوشه سخت چرخ سنگ زنی باید درمان شوند و سطح چرخ سنگ زنی را نیز می توان به شکل قوس برش داد.  ;


اندازه و شکل الماس روی قلم الماس مورد استفاده برای پانسمان چرخ، تأثیر خاصی بر نتیجه پانسمان دارد. برای چرخ های آسیاب با قطر بزرگتر از 400 میلی متر، الماس نباید کمتر از 1.5 قیراط باشد و باید به تغییر زاویه توجه کرد.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی